Klik op een foto voor een grotere weergave
Calopterygidae (Beekjuffers)
Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) (male)
Rochechouart (Haute-Vienne), 20 juni 2011
Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) (female)
Altenahr (Ahrtal), 4 juni 2013
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) (male)
Drentsche Aa - Looner Diep, 11 juni 2018
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) (tandem)
Drentsche Aa - Looner Diep, 1 juni 2020
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) (female)
Drentsche Aa - Looner Diep, 13 juni 2018
Coenagrionidae (Waterjuffers)
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) (male)
Balloërveld, 11 juni 2018
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) (copula)
Veendam - Borgerswold, 17 juni 2019
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) (female)
Balloërveld - Pingo, 12 juli 2019
Grote roodoogjuffer (Coenagrion puella) (male)
Weerribben - Woldlakebos, 7 juni 2019
Grote roodoogjuffer (Coenagrion puella) (female)
Weerribben - Woldlakebos, 8 mei 2020
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum) (male)
Steenwijk, 22 augustus 2019
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum) (tandem)
Steenwijk, 22 augustus 2019
Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) (male)
Balloërveld, 11 juni 2018
Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) (copula)
Balloërveld, 11 juni 2018
Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) (female)
Fochteloërveen - Compagnonsveld, 25 mei 2019
Lantaarntje (Ischnura elegans) (male)
Balloërveld, 12 juli 2019
Lantaarntje (Ischnura elegans) (copula)
Weerribben - Woldlakebos, 7 juni 2019
Lantaarntje (Ischnura elegans) (female)
26 juli 2015
Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) (male)
Balloërveld, 11 juni 2018
Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) (copula)
Veendam - Borgerswold, 17 juni 2019
Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) (female)
Fochteloërveen - Compagnonsveld, 25 mei 2019
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) (male)
Weerribben - Woldlakebos, 27 april 2020
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) (copula)
Zwolle - Westerveldse Bos, 24 mei 2019
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) (female)
Drentsche Aa - Looner Diep, 13 juni 2018
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) (male)
Grolloo - De Moere, 18 juli 2019
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) (copula)
Weerribben - Woldlakebos, 19 juli 2019
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) (female)
Bargerveen - Meerstalblok, 4 juni 2019
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) (male, niet uitgekleurd)
Zwolle - Hessenpoort, 17 juli 2019
Kanaaljuffer (Erythromma lindenii) (male)
Lesbos - Pithariou Reservoir, 27 mei 2014
Lestidae (Pantserjuffers)
Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa) (male)
De Wieden - Kiersche Wijde West, 9 juli 2019
Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa) (tandem)
Weerribben - Woldlakebos, 19 juli 2019
Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa) (female)
De Wieden - Kiersche Wijde West, 14 juni 2019
Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa) (male, niet uitgekleurd)
Weerribben - Woldlakebos, 16 augustus 2019
Tengere pantserjuffer (Lestes virens) (male)
Fochteloërveen, 2 september 2020
Tengere pantserjuffer (Lestes virens) (female)
Spier, 3 juli 2020
Houtpantserjuffer (Lestes virens) (male)
Weerribben - Woldlakebos, 22 juli 2019
Houtpantserjuffer (Lestes virens) (tandem)
Grolloo - De Moere, 18 september 2018
Houtpantserjuffer (Lestes virens) (female)
De Wieden - Kiersche Wijde West, 16 augustus 2019
Bruine winterjuffer (Lestes virens) (female)
Weerribben - Woldlakebos, 27 april 2020
Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) (copula)
Weerribben - Woldlakebos, 27 april 2020
Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) (female)
Weerribben - Woldlakebos, 11 augustus 2019
Platycnemididae (Breedscheenjuffers)
Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) (male)
Drentsche Aa - Deurzerdiep, 3 juli 2018
Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) (copula)
Drentsche Aa - Loonerdiep, 7 juli 2018
Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) (female)
Balloërveld, 11 juni 2018